Korn_hvete_bunt_håndKorn_hvete_bunt_hånd

Zebra

Zebra er en sein vårhvetesort, med seks dager lengre veksttid enn Bjarne. Sorten utmerker seg med god stråstyrke og kvalitet. Videre har sorten god motstandsevne mot flere bladflekksjukdommer. De siste par årene er det imidlertid registrert forekomster av gulrust i sorten, noe som må bekjempes for å unngå store avlingsreduksjoner. Zebra har gode kvalitetsegenskaper med høyt og relativt stabilt falltall. Sorten er plassert i proteinklasse 3.

Veksttid: 126 dager
Klasse: 3

24-26 kg/daa

Storsekk 600kg
Småsekk: 40kg

 

Andre produkter