Produkter

Underkategori

Bladgjødsling

YaraVita ferdig formulert, flytende gjødsel utviklet spesielt til bladgjødsling på friland ved sprøyting med åkersprøyte. Produktene har en unik formulering som gjør dem svært enkle og sikre i bruk. Kan tankblandes med plantevernmidler.

Les Mer »
Fullgjødsel

YaraVita Fullgjødsel er utviklet for å optimalisere avlingen i norsk landbruk. YaraVita er Yaras globale varemerke for NPK-gjødsel. Fullgjødsel inneholder hovednæringsstoffene nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K). I tillegg til dette inneholder den kalsium (Ca), magnesium (Mg), svovel (S) og bor (B). Hvert enkelt gjødselkorn inneholder alle deklarerte næringsstoffer og behandles på overflaten for å hindre klump- og støvdannelse.

Les Mer »
Nitrogengjødsel

Nitrogengjødsel. Hovedbruksområdet er til delgjødsling sammen med Fullgjødsel eller husdyrgjødsel. Kalksalpetertypene bidrar til å heve pH-tilstanden i jorda, mens urea, SULFAN og OPTI-NS virker forsurende.

Les Mer »

Produkter

YaraVita Thiotrac

YaraVita Thiotrac er velegnet til oppretting av nitrogen- og svovelunderskudd ved utvasking og denitrifikasjon etter store nedbørsmengder. Kombinasjonen av begge

Les Mer »
YaraVita Ferritrac

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot jernmangel ved sprøyting på bladverket i voksende jord- og hagebruksvekster. Mest brukt i frukt

Les Mer »
YaraVita Coptrac

Kobbergjødsel til bladgjødsling og forrådsgjødsling (jordgjødsling). Kan brukes både til bladgjødsling i stående åker og som forrådsgjødsling (jordgjødsling) i jord

Les Mer »
Actisil

Actisil er et kiselholdig gjødslingsmiddel som styrker planten. Vanligste bruksområder er i frukt, bær og grønnsaker. Actisil gir en forbedret

Les Mer »
YaraVita Solatrel

Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til potet for å stimulere knollantallet og knolltilveksten i potet, samt sikre god

Les Mer »
YaraVita Croplift

NPK med S, Mg og mikronæring. Lettløselig krystallinsk pulver. Ved generell næringsmangel i ulike kulturer. For å sikre nok næring

Les Mer »