Produkter

Produkter

YaraLiva Kalksalpeter

Nitrogenet foreligger hovedsakelig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene. Kalksalpeter har et høyt innhold av vannløselig

Les Mer »
YaraLiva Nitrabor

Nitrabor er Kalksalpeter tilsatt 0,3% bor. Brukes særlig til delgjødsling i borkrevende kulturer som for eksempel potet og flere grønnsaks-

Les Mer »