Produkter

Produkter

Brent kalk – Faxe

Faxe kalk til grønnsaksproduksjon. Kalk til grønnsaksproduksjon skal hindre surjordskader og redusere klumprot. Ulikt kalkbehov til de ulike sortene.

Les Mer »