Produkter

Kalk

Kalk er en billig investering for å øke avlingen. For å lykkes med det vi dyrker er det viktig at vi legger best mulig til rette for de vekstene vi skal produsere.

Les Mer »

Produkter

TopKu Nor400

TopKu Nor400 (tidligslått) er en kraftfôrblanding tilpasset surfôr av tidlig høstet gras. Blandingen passer til melkekyr med moderat ytelse (<7500kg

Les Mer »
TopKu Moderat

TopKu Moderat er en fôrblanding tilpasset surfôr med nøytral PBV. Blandingen passer til melkekyr med moderat ytelse og fôringsdyr med

Les Mer »
Opti Vital Netto

Opti Vital Netto er et fase-2 fôr til smågris. Det kan brukes hele smågrisperioden. Opti Vital Netto gir moderat tilvekst.

Les Mer »
Opti Appetitt

Opti Appetitt anbefales først og fremst som et sluttfôr/fase-2 fôr fra ca. 70kg og frem til slakt. Opti Appetitt kan

Les Mer »
Opti Norm Pluss

Opti Norm Pluss har en spesiell kalsium og magnesiumkilde og et høyt protein- og aminosyrenivå som gir optimal daglig tilvekst

Les Mer »
Opti Vekst

Opti Vekst anbefales brukt fra ca. 30kg ved oppstart med slaktegrisfôr. Anbefales spesielt som et startfôr frem til 50kg i

Les Mer »
Roetopp

Roetopp er et rent fibertilskudd som gis til drektige purker i hele drektighetsperioden. Gi 2-300 gram per purke og dag

Les Mer »
Opti Lakta

Opti Lakta er et fôr til diende purker som er sammensatt med tanke på maksimal melkeytelse. Gir høye avveningsvekter samtidig

Les Mer »
Avlsfôr

Kombinasjonsfôr til drektighets- og laktasjonsperioden. Brukes også til rekrutteringsdyr. Godt valg i besetninger hvor man kun har mulighet til å

Les Mer »