Produkter

Produkter

Bente 2r

Bente er vårt nye tilskudd i toradssortimentet. Sorten er sein, men har et svært høyt avlingspotensiale. SJukdomsresistensen er god, og

Les Mer »
RGT Planet 2r

RGT Planet er en sein toradssort som var i norske forsøk, men ble ikke godkjent. Vi velger likevel å markedsføre

Les Mer »
Thermus 2r

Thermus er en sein toradssort med meget høyt avlingspotensiale. Thermus er sterk mot de vanlige bladflekksjukdommene. Hl-vekta er middels høy.

Les Mer »
Arild 2r

Arild ble godkjent i 2016, og er en tidlig toradssort. Veksttida ligger mellom Brage og Rødhette. Sorten er spesiell ved

Les Mer »
Salome 2r

Salome er en halvsein og intensiv toradssort med meget høyt avlingspotensiale. Stråkvaliteten og -styrken er god. Hl-vekt og tusenkornvekt er

Les Mer »
Rødhette 6r

Rødhette er den nyeste sorten i seksradssortimentet. Sorten er sein, og avlingspotensialet er svært høyt, faktisk på linje med de

Les Mer »
Brage 6r

Brage bygg er vårt tilbud i det halvtidlige seksradssortimentet. Over år har Over år har Brage gitt høy og stabil

Les Mer »