Produkter

Produkter

Caress

Caress er vår nyhet innen vårhvetesortimentet. Sorten er halvsein og svært yterik. Over år har Caress ligget på topp avlingsmessig

Les Mer »
Zebra

Zebra er en sein vårhvetesort, med seks dager lengre veksttid enn Bjarne. Sorten utmerker seg med god stråstyrke og kvalitet.

Les Mer »
Bjarne

Bjarne er en yterik vårhvetesort med meget gode kvalitetsegenskaper. Sorten har kort strå og god stråstyrke. Det korte strået gjør

Les Mer »
Nemesis

Nemesis havre betegner vi som en spesialsort ettersom sorten har motstandsevne mot havrecystenematode. Sorten er mye lik Belinda rent dyrkingsteknisk,

Les Mer »
Vinger

Vinger havre er et interessant tilskudd i det halvseine havresortimentet. Sorten har litt kortere veksttid enn Belinda, og har i

Les Mer »
Odal

Odal er vårt tilbud i det halvtidlige sortimentet. Sorten ligger noe under Belinda i avling, men har en meget interessant

Les Mer »
Ringsaker

Ringsaker havre har vært i markedet i flere år, og har fortsatt sin andel av det tidlige havremarkedet. Sorten har

Les Mer »
Belinda

Belinda er vårt tilbud i det seine havresortimentet. Sorten er yterik og kornkvaliteten er god med middels skallprosent. Belinda gjør

Les Mer »