- alltid der for deg

Råde Mølle tar i mot lokalt korn, og ved foredling av lokal kornråvare skal vår kraftfôrproduskjon legge grunnlaget for best mulig økonomi hos våre kunder. Miljø og bærekraft er viktig for oss og vi ønsker mest mulig norsk korn i våre kraftfôrblandinger. 

Vi har et grunnsortiment til fjørfe, svin, drøv og hest. På Råde Mølle produserer vi kraftfôr til svin, verp, kylling og kalkun. I tillegg kan vi tilby spesialproduksjon og kundetilpassede konsepter. 

Råde Mølle skal være ledende innenfor fagkunnskap, kvalitet og service. Vi skal være en attraktiv kornkjøper og en leverandør av gjødsel, såvarer, plantevern og produkter til den daglige driften. Vi har i dag 18 ansatte fordelt på utsalgssted i Råde og Sandesund. Lokal produksjon, lokale råvarer, fleksibilitet og service er våre fortrinn.
Velkommen til Råde Mølle – alltid der for deg!

Våre anlegg

RÅDE

SANDESUND